Organizasyonlar ve Fuarlar


Basın Bültenleri


E-Bülten Üyeliği


Haberler


Köşe Yazıları


Takvim

Postit


DÖVİZ KURLARI
Döviz bilgileri güncellenmektedir.
TAKVİM
Mayıs
20
2022


BASIN ODASI > HABERLER


25.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

FAYDA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


25.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET


Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, 25.05.2016 Çarşamba günü saat 13.30’da,  Tem Otoyolu Kavacık Kavşağı Rüzgarlıbahçe Mah. No:6 Kat:5 Ford Plaza Konferans Salonu Kavacık İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılmasına karar verilmiştir.   

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 Olağan Genel Kurulumuza bütün ortaklarımızın katılımını rica ederiz.


YÖNETİM KURULU


FAYDA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ


1-  AÇILIŞ VE DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ
2-  DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAKLARINI HİSSEDARLAR ADINA
  İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİ
3-  YÖNETİM KURULUNCA HAZIRLANAN 2015 YILINA AİT FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI
4-   2015 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLANÇO VE KAR-ZARAR CETVELLERİNİN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI
5-  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI
6-  KÂRIN KULLANIM ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ
7-  EKSİLEN VE GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRME YAPILAN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN ONAYA SUNULMASI
8-  ANA SÖZLEŞMENİN HİSSELER VE DEVİR USULLERİNE İLİŞKİN 7. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜZAKERE EDİLEREK ONAYLANMASI
9-  ANA SÖZLEŞMENİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİNE İLİŞKİN 8. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜZAKERE EDİLEREK ONAYLANMASI
10-  ANA SÖZLEŞMENİN GENEL KURULA İLİŞKİN 11. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜZAKERE EDİLEREK ONAYLANMASI
11-  ANA SÖZLEŞMENİN TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASINA İLİŞKİN 12. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNİN MÜZAKERE EDİLEREK ONAYLANMASI
12-  GENEL KURUL’UN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDAKİ İÇ YÖNERGE’NİN  BAKANLIK TEMSİLCİSİ’NİN KATILIMI İLE İLGİLİ 16. MADDESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MÜZAKERE EDİLEREK ONAYLANMASI
13-  SERMAYE AZALTIMI YAPILMASININ MÜZAKERE EDİLEREK KARARA BAĞLANMASI
14-  DİLEK VE TEMENNİLER
15-  KAPANIŞ25.05.2016

Dosyalar


25.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET