Organizasyonlar ve Fuarlar


Basın Bültenleri


E-Bülten Üyeliği


Haberler


Köşe Yazıları


Takvim

Postit


DÖVİZ KURLARI
Döviz bilgileri güncellenmektedir.
TAKVİM
Ekim
16
2021


BASIN ODASI > HABERLER


Avrupa’da güven, ölçümlenen 27 ülkenin 24’ünde düştü

Türkiye üçüncü çeyrekte yakaladığı global ortalama düzeyini dördüncü çeyrekte sürdüremedi; 88 olan endeks düzeyi dördüncü dönemde 5 puanlık bir düşüşle 83 seviyesine geriledi. Global düzeyin altında kalan Türkiye, 71 olan Avrupa ortalamasının hala üzerinde seyrediyor.

Nielsen’in bir parçası olan Cambridge Group’un Baş Ekonomist’i, Dr. Venkatesh Bala, “Avrupa’nın 2011’in ikinci yarısındaki zorlayıcı ekonomik koşulları, tüketicilerin ve finansal piyasaların zafiyet ve kırılganlığını global olarak tazeledi. Öte yandan, son çeyrekteki en olumlu haberler dünyanın en büyük iki ekonomisinden, güvenin 2011’in ilk çeyreğindeki seviyelere geri dönmüş olduğu A.B.D. ve Çin’den geldi,” dedi. “Hareketli hane harcamaları, güven seviyelerinin gelişmekte olan büyük ekonomilerden Hindistan, Endonezya ve Brezilya’da da aynı kalmasını sağladı. Ancak gelişmekte olan ekonomilerde yavaşlayan GSYİH artışı ve enflasyon baskıları, önümüzdeki sene için belli bir ölçüde tedbir alınması gerektiğini akla getiriyor.”

A.B.D. tüketici güven endeksi altı puan artarak 77’den 83’e yükseldi. Çin, dört puan daha alarak 108 puana ulaştı ve bu puanla bir önceki çeyrekteki global olarak en iyimser sekizinci ülke pozisyonundan altıncılığa yükselmiş oldu. Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi Almanya’da güven, 87 endeks puanı ile aynı seviyede seyretti ve yıllık bazda dört puan yükselmiş oldu.

Dr. Bala, “Genel olarak, 2012’nin ilk yarısında tüketicilerin ihtiyari harcamaları kısıtlı ve tedbirli kalacak,” dedi ve “Tüketiciler önümüzdeki yıl için kişisel ekonomik durumları ile ilgili daha güvende hissetmelerine karşın yine de harcama konusunda, özellikle de Batı’da, tereddüt mevcut. Orta Doğu’da artan gerginlik ve bu durumun benzin fiyatlarına etkisi, global tüketici kaygılarını ve harcama planlarını daha da etkileyebilir,” diye ekledi.

Tüketicilerin ekonomi ile ilgili endişesi, tüm dünyadaki katılımcıların yüzde 18’inde, geçen çeyreğe göre altı puanlık bir yükselme ile başlıca kaygı olarak artış gösterdi. Bunun sonucu olarak, dünyadaki tüketicilerin yaklaşık üçte ikisi (%64), bir durgunluk döneminde olduklarına inandıklarını belirttiler. Bu oran geçen çeyrek yüzde 62 idi. Asya Pasifik’te (%53), Avrupa’da (%74), Orta Doğu/Afrika’da (%74) ve Latin Amerika’da (%47) sayıları artan online yanıtlayıcı kitlesi, bir durgunluk döneminde olduklarına inandıklarını belirttiler. Kuzey Amerikalıların yüzde 86’sı durgunluk döneminde olduklarına inanmalarına rağmen, yüzde 88’den gerileyerek üçüncü çeyrekten bu yana iyileşme gösteren tek bölge burasıydı.

TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ

Türkiye’deki güven endeksindeki bu gerileme, “Gelecek 12 ay içinde kişisel mali durumun” iyi olacağına ve “İstenilen ve ihtiyaç duyulan şeyleri almak için içinde bulunulan zamanın” uygunluğuna olan inancın azalması (üçüncü çeyreğe kıyasla her ikisinde de yüzde 7 düşüş gerçekleşti) başta olmak üzere; ve ayrıca “Gelecek 12 ay içinde ülkedeki iş olanaklarına” olan ümidin azalmasına (3. çeyreğe kıyasla yüzde 3 düşüş gerçekleşti) dayanmakta.

Türkiye’deki online tüketiciler, gerekli geçim giderlerini karşıladıktan sonra kalan paralarını –son dönemde düşüş gösterse de- en çok ‘yeni giysiler’ (%24) ve ‘yeni teknoloji ürünlerine’ (%24) harcamaktalar. Bir önceki çeyreğe oranla son çeyrekte ‘tatil/yolculuk’ (%15) ve ‘ev dışı eğlence’de (%17) sırasıyla 5 ve 4 puanlık düşüşler gerçekleştiği görüldü. Bunların yanı sıra ellerindeki paranın sadece geçim giderlerini karşıladığı, ceplerinde nakit para kalmadığını belirten kesimin son çeyrekte 5 puan artarak yüzde 19’a yükseldiği, bu oranın kadın katılımcılar arasında yüzde 22’ye kadar çıktığı tespit edildi.

Online tüketiciler arasında Türkiye’nin şu anda ekonomik durgunluk içinde olduğunu düşünen kişilerin oranı bir önceki döneme kıyasla 6 puan artarak yüzde 63 seviyesine yükseldi; gelecek 1 yıl içerisinde ülkenin bu durgunluktan kurtulacağına inanların oranı yüzde 17’den yüzde 10’a geriledi. Türkiye’deki kadın katılımcıların bu duruma daha olumsuz baktıkları göze çarpmakta; erkek katılımcıların yüzde 12’si olumlu cevap verirken, kadın katılımcıların yüzde 8’i olumlu cevap belirtmiş.10.02.2012